Back to top

Ngươi máy (Robot) lù gì?-cờ thủ

cờ thủ-Đọc sách xem báo, ngho đài, xem ti vỉ thường nhìn thấv hoặc nghe thấy từ người máy. Hốt cuộc người máy là cái ĩ!
Sau khi xem xong “Kim cuơng biển hỉnh” p-hat trên tivỉ CÓ người nói: ‘Người máj giồng nhu người, co mát có mũi cố tay, có chán, có đàu ôc biết suy nghỉ, biết noi, có thể đánh Chắn online nhau, chạy còn nhanh hơn người, ẩúc còn khỏi’ hơn người. Bàn lỉnh của nó hơn người rốt nhiều, ỉúc này là người, Chắn online lúc khác lại biến thành ôtô, lúc lại biến thành đại hác, thật quá cà thàiì.”
Noi như thế đương nhiên rất không chính xác. Người máy trong “Kim cương biên hình*. người máy trong “Dại chiốn tinh cầu” của điện ảnh, “Cánh tay thép Athugmu”, còn có người máy mạo nhận nữ kỹ già trong phim “Thế giới tương lai”. Đó đẽu là hình tượng người máy trong khoa học viễn tưởng. Người máy thực và nhừng người máy này khác nhau rất xa.

cờ thủ
Sau khi xem xong triển lãm người máy, có thể cố người sẽ nđi: “Người máy chằng phải là một gã bàng sắt tay thô, chân ngán, mắt to và cái đàu vuông đấy thôi?” Có lẽ còn bổ sung thêm một câu: “Nó chẳng phải chính là cái máy đấy thôi? Nó cố thể làm việc tự động không ngiíng, người máy chính là cỗ máy tự động”.
Nòi như thế cũng không xác thực lắm. Người máy, cố thế tự động làm co thu online việc, và củng là một loại máy móc, nhưng người máy lại có chỗ khác nhau rất lớn với máv tự động. Người máy có động co thu onlinetác rất linh hoạt, đọ là vi nó có rất nhióu khớp, động tác của nó có “tính mềm mại”. Trên thán người máy có máy tính, khiến nò cố thể nhớ được một số thõng tin, có thể tính toán và phán đọán, thậm chí còn cố trí tuệ nhất định.
Trên thân người máy có rất nhiều thiết bị eàm giác, điều này so với máy tự động lại đã cao hơn một bậc. Cô không ít người máy còn có cả chân hoặc thiết bị di chuyến, người máy không còn là cỗ máy “cố định bất
động*. Người máy thực sự khống giống với cơ cáu co khí tự động thông thường.

Ngưòỉ máy (Robot)
Thế thì định nghĩa người máy thế nào cho đúng đây?
Do người máy phát triển quá nhanh, nhân khẩu trong đại gia tộc người máy đã quá đồng đảo, các chuyên gia nghiên cứu người máy cũng quá nhiều rồi, cho nên những định nghĩa về người máy thực tại cũng quá nhiều. Nhưng hiện nay còn chưa cố được một cách nối thống nhất được thừa nhận.

cờ thủ
Cố người HỐI;” Người máy chính là máy tự động có tay cơ giới nhân tạở, cố chân nhân tạo, cố máy tính, cổ rẵt nhiều rất nhiêu cơ quan cảm giác,” cũng chính là 11ÓÌ: Người máy 35 máy tính + các loại bộ phận truyền cảm + tay cơ giới é bộ phận đi. Đo là định nghỉa theo cẵu
tno và kết cáu củn người máy. Xem ra khống cịđ chỗ nho lù chưa thỏa đátàg.
Còn cố ngưfti ndi; ‘Người máy lô cỗ máy mổ phỏng con người* ctí thể thay người hoán thành một số nhiệm vụ nho đó VỀ có một số trí 11 Ang nào đố/
Dây là định nghĩa thoo nAng lực của người Nguồn gốc môn cờ tướng máy. Cũng không sai chồ nào.
Cách ndĩ đâ quá nhiều rồi. Còn cđ cách nối nào càng đưn gián rõ Nguồn gốc môn cờ tướng ràng hơn không?
Chung ta cđ thố nói một cách đơn giàn ngán gọn: “Người mảy chính là cỗ máy có động tác giống như người.”
Chủng ta hảy giải thích cảu này bằng hỉnh vẽ sau đây: một. vòng tròn đại biểu cho người, một vòng tròn đại biểu cho máy. Phần chồng lên nhau của chúng chính là đại biểu cho người máy. Giải thích như thế là đã rỗ ràng rồi chứ? Hóa ra, người máy là một loại máy mốc có một phần đặc điểm của người, lại có một phân đậc điểm của cơ khí.

Leave a Comment