Back to top

Các ứng dụng được gọi là Flers ảo để danh hiệu du lịch.Game ngọc rồng online

Michèle tai game ngoc rong online may tinh Polvé, Phó Chủ tịch Flers Agglo, giao cho Game ngọc rồng online các trung tâm văn hóa, sẽ trình bày dự thảo Flers Agglo, Thứ 2 tháng 3 21 buổi chiều.Game ngọc rồng online

Thứ hai 21 và Thứ 3 Tháng 3 22 sẽ được tổ chức tại Deauville phiên bản Game ngọc rồng online thứ 4 của Diễn đàn Du lịch kỹ thuật số. Vào cuối của một lựa chọn, áp dụng Agglo Flers, Flers ảo thế kỷ XIX đến ngày hôm nay là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu du lịch cúp trong hạng mục “thành phố Deauville,”Download game ngọc rồng online cho nokia trong đó nhận ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng liên quan đến thực tế ảo / Augmented Reality và nâng cao di sản. Michele Polvé, Phó Chủ tịch Flers giao Agglo trung tâm văn hóa sẽ trình bày dự thảo cộng đồng,Game ngọc rồng online Thứ 2 Tháng 3 21 buổi chiều. sự lựa chọn của người chiến thắng bởi thể loại sẽ được Game ngọc rồng online thực hiện ở phần cuối của “bày” bởi một ban giám khảo của các chuyênChơi game ngọc rồng online miễn phí gia du lịch và kỹ thuật số. Digital Tourist Trophy 2016 sẽ được đưa ra trong sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và kỹ thuật số Emmanuel Macron

Leave a Comment