Back to top

– Ông đùa đáy chứ? – Không? – Tôi nhấn mạnh: I ông không tin tôi ư? Ông muôn xem giấy tờ? i ồ dân tộc nùng

–	Ông đùa đáy chứ?
–	Không?
–	Tôi nhấn mạnh:
I ông không tin tôi ư? Ông muôn xem giấy tờ?
i ồ dân tộc nùng

I Thông thường bà ta đến với một ngươi chồng, cùng một lúc. Tôi không hiểu vì dân tộc thổ sao lần này ông lại đến dân tộc thổ trước. – Vậy đó. Thì sao? Ông ta hất đầu: I Trong cái nghê này, phải chịu dựng nhiều điều. Tôi phải gọi dầy nói. Bà…

Read More

An Thuyên – Người nhạc sỹ tài ba !

An Thuyên – Người nhạc sỹ tài ba !

Sự ra đi đột ngột do cơn đau tim của vị nhạc sĩ tài ba An Thuyên đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả những người yêu mến ông và đặc biệt là cho dòng nhạc quê hương và nhạc cách mạng. Nhạc sỹ An…

Read More