Back to top

Cô ta đẩy chồng hồ sơ trên bàn, và cúi xuống rút ra một tập tài liệu dày từ trong cặp phong tục cưới hỏi của người việt

Cô ta đẩy chồng hồ sơ trên bàn, và cúi xuống rút ra một tập tài liệu dày từ trong cặp phong tục cưới hỏi của người việt

– Một chuyên Safari?
– Đúng thế. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. I Đáng lẽ mười hôm nữa mới đi. từ một ngôi nhà nông thôn gần đây. Nhưng vì những lý do khan 
cấp về công chuyện làm ăn của vd tôi, cho nên vợ toi muôn thực hiện cuộc. – Safari – Ngươi thiếu phụ nói. – Cuộc Safari ấy sớm hơn.

Vợ tôi muôn vân theo
hành trình đã dự định, nhưng. – Vào ngày nào?
– Sáng mai. Cô ta kêu lên:
– Thưa ông Landler, việc này ngoài dân tộc tày mọi khả dân tộc tày năng! Ông chưa hiểu tình hình ỏ đây.

Tất cả đều được bô trí đâu vào đấy từ mấy tháng nay rồi! Hãy đợi chút. ; tôi xem lại tên ông bà trên danh sách những người được xếp đi trong tháng này.

Cô ta đẩy chồng hồ sơ trên bàn, và cúi xuống rút ra một tập tài liệu dày từ trong cặp.

– Ông làm ơn nói lại quý danh.

– Landler phong tục cưới hỏi của người việt phong tục cưới hỏi của người việt . Cô ta tìm, giở, đọc. – Không thấy I Cô ta bảo. Ông chắc chắn là không nhầm một tố chức nào khác chứ?
– Có thê văn phòng vợ tôi đã dành chỗ cho nàng dưối cái. Lòng tôi như thắt lại. Vợ trang phục dân tộc tôi có đó; văn phòng nàng trang phục dân tộc có đó, cái tên con gái và cả thi hài nàng cũng có đó. Còn tôi, tên hung thủ giết ngưồi, mỗi lần như thế tôi lại phải chứng minh rằng tôi, tôi cũng tồn tại.

Leave a Comment