Back to top

Hoặc 2 bạn có thể tìm kiếm thanh trong khi dùng một đi bộ với nhau Trẻ bị sốt

Vì vậy, một bài học liên quan đến đưa ra các thực hiện ở nơi thích hợp là một ý tưởng tốt. Nếu có con nhỏ ở nhà, cậu bé lớn có thể cần phải được nhắc nhở để đặt các mục ra khỏi tầm tay của họ. Một chàng trai dễ dàng may để may các dự án là bao thanh kho báu.

Con quý vị có thể bạn muốn đi ra ngoài và tìm kiếm dính một chút là phù hợp cho dự án. Hoặc 2 bạn có thể tìm kiếm thanh trong khi dùng một đi bộ với nhau. Các thanh sẽ được Trẻ bị sốt sử dụng Trẻ bị sốt để thực hiện một satchel có thể được treo trên tường. Satchel có thể được sử dụng để giữ phù hiệu, đá, rẻ tiền hoặc tất cả các loại bài viết nhỏ. Túi thông thường từ cảm thấy, ít nhất 4 khâu?? bởi 11 inch kích thước.

Nếu con muốn làm cho một túi lớn hơn, ông có thể một thanh lớn hơn. Gấp Trẻ bị ho thở khò khè thì cảm thấy để tạo ra Trẻ bị ho thở khò khè một túi với một nắp.

Sử dụng một khâu tay khâu hai bên và làm cho các túi. Thanh là khâu, phía trên túi nơi nắp gấp trên một lần nữa bằng cách sử dụng roi da khâu, khâu xung quanh màn hình đầu. Một đoạn của sợi có thể được gắn chặt vào cuối của gậy để cho phép nó để treo trên tường. Bạn có thể Trẻ bị viêm tiểu phế quản trang Trẻ bị viêm tiểu phế quản trí sợi với hạt. Cũng là mặt trước của satchel có thể được trang trí nếu con muốn. May gối phiếu là một chàng trai bắt đầu may dự án. Con trai của bạn có thể đi với bạn đến cửa hàng vải để lựa chọn một loại vật liệu mà ông thích. Nó sẽ được dễ dàng, đủ để bạn có thể dạy cho anh ta làm thế nào để khâu seams để khâu lại với nhau seams bên. Trẻ em cũng như để làm cho trường hợp bút chì, lập bàn làm việc, và các dự án khác khi họ học may.

Đây là những kỹ năng hữu ích mà có thể phát triển thành một sở thích mà sẽ qua một đời. Những điều cần nhớ trong Baby Baby đồ giường

Khi mua một nôi em bé, nó là nhiều khả năng để bạn có thể mua một.

Leave a Comment