Back to top

An Thuyên – Người nhạc sỹ tài ba !

An Thuyên – Người nhạc sỹ tài ba !

Sự ra đi đột ngột do cơn đau tim của vị nhạc sĩ tài ba An Thuyên đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả những người yêu mến ông và đặc biệt là cho dòng nhạc quê hương và nhạc cách mạng. Nhạc sỹ An…

Read More

Thiên thạch – Hiểm họa đối với trái đất.

Thiên thạch – Hiểm họa đối với trái đất.

Đã từ rất lâu, cụm từ “ngày tận thế” được nhắc đến nhiều hơn với cuộc sống của loài người. Trái đất mà chúng ta đang sống đang bị đe dọa từ những mối nguy hiểm từ bên ngoài. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đang tìm cân nhắc về việc sử dụng vũ…

Read More

Cạnh tranh khốc liệt khi làm việc cho CH PLay

Cạnh tranh khốc liệt khi làm việc cho CH PLay

Tạ thị tồn tại mấy trăm năm là tai game danh bai dựa vào http://www.ch-plays.com/search/label/Game%20%C4%90%C3%A1nh%20B%C3%A0i đoàn kết một lòng, mặc dù Xán là con riêng của Việt Triệu Huy nhưng dù sao năm xưa con đã thừa nhận nó, những năm qua nó điều hành Tạ thị khá tốt. Tạ thị đến thế hệ Việt…

Read More

Không mềm lòng với kế hoạch của CH PLay

Không mềm lòng với kế hoạch của CH PLay

“Có lẽ Triệu Huy đã sớm liệu con sẽ làm như thế, cho nên trước đó đã đem toàn bộ cổ phần của nó trong Tạ thị sang tên cho Xán.” “Cái gì?!”, Tạ Hoa Lăng kinh hãi, “Toàn bộ cổ phần tai talking tom sang tên cho Xán, không cho http://www.ch-plays.com/2015/08/talking-tom.html Tuyên một chút…

Read More