Back to top

Sông, nước xanh ngăn ngắt máy rửa xe giá rẻ

Sông, nước xanh ngăn ngắt máy rửa xe giá rẻ

Chủ yếu, anh ta là mũi tên dầu tiên kéo anh em chung tôi chạy qua sa mạc.

~~Cứ chạy, cứ chạy, không cần biết có máy bay đuổi đánh. Đánh bán máy phát điện chưa chắc đả trung bán máy phát điện . Trúng chưa chắc đã bị thương. Bị thương máy rửa xe giá rẻ chưa chắc máy rửa xe giá rẻ đá nặng. ~~. Thế đấy! Thảo nào nghe tôi kể tội Quỳnh, đồng chí tham mưu trưởng lại cười ầm lên.

Cô nứ công binh ở cái chôt xa xôi này cúng biết Quỳnh tường tận và rất thích kể chuyện anh. Còn tôi, vừa nghe, lại vừa tò mò nhìn vào vẻ mật sôt sắng của cô gái. *
Tôi gặp Quỳnh giấu xe trong một cánh rừng già sát sông B.

Đôi bờ, nhứng rặng cây to, người ta dễ nhầm với nhứng vườn cây ăn quả thường xanh um theo những triền sông. Chỗ này là một cánh rừng lái xe chúng tôi rất thích. Sông, nước xanh ngăn ngắt. Một bãi đá phẳng như láng xi-măng. Bãi xe rộng mênh mông, vừa kín, vừa mát.

Có bái máy hút bụi giá rẻ cỏ máy hút bụi giá rẻ xanh để nằm. Có hầm tránh bom. Vui nhất là có nhứng cô gái.

Cánh lái xe không vồ vập các cô cho lắm. Họ không
vào nhà. Không làm quen tán tỉnh.

Leave a Comment