Back to top

Tiểu nương tử duỗi cánh tay ra, để Vương bà bắt mạch Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Tiểu nương tử duỗi cánh tay ra, để Vương bà bắt mạch Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Chua ma ma nói: Vâng, vâng! Nghinh nhi đưa Vương bà vào phòng của tiểu nương tử.

Tiểu nương tử đang ngủ, mở mắt ra nói: Thiểu lễ! Vương bà nói: Cứ nằm yên! Lão thân đến xem mạch cho tiểu. Tiểu nương tử duỗi cánh tay ra, để Vương bà bắt mạch. Một lúc sau Vương bà nói: Tiổu nương tử mắc bệnh nhức đầu, đau toàn thân, bụng thấy nôn nao buồn nôn.

Tiểu nương tử nói: Đúng vậy Vương bà Hướng Dẫn Trùm bắn cá nói: Đúng không? Tiểu nương tử nói: Hướng Dẫn Trùm bắn cá Lại còn ho ít nhiều nữa.

Vương bà không nghe thì không sao, nghe rồi liền nói: Bệnh này thực là kỳ lạ! Làm sao chỉ đi chơi một buổi, về nhà. Vương bà nói: trum ban ca Cáo ma ma, chi bàng nói trum ban ca cho tiéu nương tử rõ, dợi Đụi Lang vé rồi, sỗ lo việc thân. Như thế, mới cứu được tính mệnh của tiểu thư trong lúc này. Ma ma đổng ý, nói: Được, được, làm thế nào cho hợp đạo lý? Vương bà Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại nói: Để lão thân đi thuyết hợp, đợi Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại .

Vương bà liền rời khỏi nhà Chu ma ma, đi đến Phàn Lâu, tìm Phạm Đại Lang, thấy Đại Lang đang ngồi trong quầy rượu. Vương bà cất lời chào vạn phúc. Đại Lang đáp lễ nói: Vương bà bà, bà đến thật đúng lúc. Tôi đang định cho người đến mời bà. Vương bà nói: Không biết Đại Lang có việc gì mà định tìm lão thân? Đại Lang nói: Nhị Lang hôm kia đi chơi về, cơm. Tôi có hỏi đi chơi ờ đàu? Trả lòi: Đi chơi ở Kim Minh Trì.

Đến hôm nay mà vẫn chưa dậy được, cứ nằm ở trên giường, cơm nước không động đến. Tôi định mời bà đến xem bệnh giúp cho chú ấy.

Leave a Comment