Back to top

Tôi giấu chiếc cặp đi vertu

Tôi giấu chiếc cặp đi vertu

Tôi đã giao nó lại cho ông em chồng tôi; ông này nuôi nó và đối xử cũng tốt.

Tên ông vertu ta là Jean Landler vertu . Mấy tháng đầu, tôi có gửi tiền cho ông ta, gọi là đóng góp vào để
nuôi Eric, về sau, đại lý của tôi gặp khó. Eric ư? Nó hay bỏ học; nó Nokia 8800 thường bịa ra bệnh nọ bệnh Nokia 8800 kia để được tôi chỗm nom sàn sóc.

Nó muôn luôn luôn là môì quan tâm lo lắng của tôi. Nhũng chữ giêt người: Nó bịa ra bệnh để được người ta lưu ý tới nó! Nó là đứa trẻ gây ra nhiều tuyệt.

Ngờ đâu sang bên đó mới biết là mình rơi vào một xã hội mà Brecht gọi là LumperproLetarừit, những kẻ làm ăn cò. Họ muôn làm ra vẻ con người tư sản? Hôm chúng tôi đến thăm lần đầu tiên, Jean Landler mòi cà phê ngay tại nhà bếp. Kinh tồm nhưng mà lịch sự, tôi phải ngồi lên trên vết dơ. Thật bẩn cả váy! Những ấn tượng loại này, thật khó chịu, có đúng không?
Đọc tói đoạn này, tôi như bị một.

Phải chứng minh cho mẹ và cả Angie biết rằng tôi mạnh hơn họ. Tôi giấu chiếc cặp đi. Rồi ra ngoài cửa treo tấm bảng Miễn quấy rầy và báo cho cô tông đài điện thoại đừng gọi lên phòng chúng tôi, vì.

Sau đó, tôi đến phòng Telex của khách sạn và gửi cho Đại lý Harold & Harold ỏ New-York bức điện sau: Cảm ơn về bản. Yêu Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ cầu dẹp Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ hẳn hồ sơ. Công việc các ông đã hoàn thành. Kèm theo đây là phần thù lao còn lại: 7. 000 đôla. cảm ơn. Tôi ký tên Angie Landler. Từ nay trỏ đi, Harold & Harold sẽ để tôi yên.

Leave a Comment