Back to top

Trước đó, chúng tôi đang có cảm xúc về mặt thiết kế cho cuộc sống Dịch vụ sửa nhà cũ

Trước đó, chúng tôi đang có cảm xúc về mặt thiết kế cho cuộc sống Dịch vụ sửa nhà cũ

Vài năm sau khi tôi đặt căn nhà trên thị trường, Tất cả các nhà môi giới khuyên tôi vẽ lại tất cả các bức. Tôi đã có một đề nghị về nó trong ngày trước khi tôi thậm chí đã xác nhận giá yêu cầu của tôi, và nó được. Những người mua chỉ thích tất cả các màu sắc nói với tôi rằng họ không thể tin rằng ngôi nhà cảm thấy như thế. Màu sắc là nữ hoàng. Nó có một ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể cảm xúc của chúng tôi và cảm xúc của chúng tôi. Sự phát triển tinh thần của chúng ta đi trước sự phát triển tinh thần của chúng ta. Trái tim chúng ta đến trước tâm trí chúng ta.

Mỗi người trong chúng ta trải nghiệm sự rung động của trái tim mẹ chúng ta trong tử cung trước khi tâm trí chúng ta. Chúng tôi bảy tuổi trước khi chúng tôi bắt tay vào cuộc hành trình phát triển tinh thần. Trước đó, chúng tôi đang có cảm xúc về mặt thiết kế cho cuộc sống. Dường như khi chúng ta lên tàu tâm trí, thế giới của cảm giác trở thành cái hang. Trớ trêu thay, tuy nhiên, khi chúng tôi đi qua cuộc sống, nó thực sự là thế giới của cảm giác đang lái xe tàu. Chúng tôi không nhận thức được điều này phần lớn thời gian. Chúng tôi đang quá bận rộn suy nghĩ, không cảm thấy. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu Dịch vụ sửa nhà cũ cảm thấy những cảm giác không thoải mái đang dần dần dần dần dần trở lại, chúng ta Dịch vụ sửa nhà cũ . Kế hoạch chi tiết tình cảm của chúng tôi đã tạo ra một ngôi nhà trong tiềm thức của chúng tôi, và tâm trí chưa bao. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có thể cảm nhận được cảm giác của chúng.

Sau đó, chúng ta có thể tạo ra một cách có ý thức cuộc sống của chúng ta.

Vì vậy, những gì tất cả điều này có liên quan đến màu sắc? Màu sắc là chữa bệnh.

Nó giúp chúng ta cảm thấy, và khi chúng ta cảm thấy, chúng ta chữa lành.

Màu sắc rung rinh, Sơn nhà Hà Nội và mỗi Sơn nhà Hà Nội màu đều có độ rung động riêng.

Leave a Comment